Temptations flavorloaded

Posted on September 30, 2019 at 07:14 am

Ang Flavorloaded sa Sarap na Nestlé Temptations, Php 245 na lang!


Taas sa sarap, baba ang presyo! Bili na ng paborito mong flavorloaded sa sarap na Nestlé Temptations — ngayon, Php 245 na lang!